serveis-ifeu.net

Serveis
 • Instal.lacions de projectes TIC
 • Manteniments regulats (presencials, remots o mixtes)
 • Assessorament informàtic (diagnosi + propostes)
 • Outsourcing de departaments TIC
 • Programació a mida i adaptacions de programari de negoci
 • Pàgines web
 • Allotjament de serveis i/o servidors
 • Seguretat de la informació

networking-ifeu.net

Networking i seguretat
 • Seguretat i control d’accés a la informació, antivirus
 • Firewalls perimetrals
 • Xarxes estructurades i Wi-Fi
 • Sistemes de còpies de seguretat i plans de contingència
 • Sistemes de Videovigilància per IP

aplicacions-de-negoci-ifeu.net

Aplicacions de negoci
 • ERP
 • BPM
 • Programació a mida
 • Gestió documental
 • Paquets ofimàtics

virtualització-ifeu.net

Virtualització / Cloud
 • Virtualització Vmware (núvol/cloud)Escriptoris virtuals
 • Servidors físics o virtuals HP / Fujitsu
 • Sistemes operatius servidor
 • Estacions de treball
 • Mobilitat i col·laboració

hp

Venda – Instal·lació – Reparació

hp

Comunicacions Unificades