Ifeu ja fa temps que migrem i implementem  sistemes Cloud “núvol” privat . Per aquests projectes estem certificats i instal·lem els productes de Vmware que ofereixen solucions escalables per infraestructures de necessitats diverses. Des de la virtualització de servidors, ón obtenim una solució robusta i preparada per la recuperació en minuts en cas de desastres, fins la virtualització d´escriptoris que optimitzen els recursos econòmics i faciliten l´administració dels múltiples dispositius dels usuaris (smartphones, tablets, portàtils, pcs, etc) ja que tindran accés al seu escriptori i dades des de qualsevol plataforma, independentment del hardware o del sistema operatiu (IOS, Android, Windows etc.)

Hem desplegat aquestes solucions en clients de múltiples sectors, ón ja gaudeixen dels avantatges de mobilitat, multi plataforma i alta disponibilitat. a part de pal·liar la finalització del Windows 7, que en molts clients passava per fer canvi dels pc’s, i al virtualitzar els escriptoris no han tingut aquesta necessitat, ja que el concepte de equip/usuari desapareix amb el núvol.