Portfolio Details

A Ifeu ja fa temps que apostem per solucions de mobilitat per el departament comercial dels nostres clients; així doncs es va desenvolupar una aplicació, que ja funciona en varies empreses i que permet la comunicació Comercial – Empresa B2B, de una manera totalment automatitzada i funcionant a temps real, quedant integrades les dades en una sola gestió comercial, el que ha portat a reduir temps i feina d’entrada de comandes i per tant a facturació, a la vegada que s’eviten totes les errades de transcripció. El sistema escollit per aquest projecte ha estat Android per la seva polivalència i dispositius de diferents marques que l’estan utilitzant.