IfeuCloud, tota la poetència del cloud al teu abast

Millor informàtica per a l’empresa

 • Màxima seguretat informàtica
 • Equips actualitzats
 • Sistemes operatius al dia
 • Pagament per ús
 • Gestió àgil de la informàtica

Infraestructura Aws

 • Servidors, xarxes i firewall virtual
 • Escriptoris independents (VDI)
 • Alta Disponibilitat
 • Dades allotjades AWS
 • Veu IP – Comunicacions unificades
 • Backup Cloud

Escriptori Windows

 • Escriptori professional Windows
 • Aplicacions individuals i corporatives
 • Documents propis i compartits
 • Perfil propi per a cada usuari

Mobilitat per l´ usuari

 • Des de qualsevol lloc
 • Amb qualsevol dispositiu
 • Mitjançant una simple connexió a internet
 • Tots els usuaris connectats

mes info a www.ifeu.cloud