Comunicat
Maig 2018

 

INFORMÀTICA  FEU, S.L. s’adapta al RGPD.

Davant l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal per a poder continuar estant informat dels productes i serveis d’ Informàtica Feu, S.L., així com informacions d’interès  i novetats en l’entorn de la gestió empresarial i tecnologica, cal que ens doni el seu consentiment prement el botó d’acceptació a continuació.

L’informem que les seves dades de contacte estan incorporades en un fitxer titularitat d’Informàtica Feu, S.L., C.I.F. B61747648,

amb domicili al c/ Morató 6, ( 08500 Vic) i no seran cedides ni comunicades a tercers per finalitats diferents per les quals han estat subministrades, excepte en els supòsits d’obligació legal.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit a ifeu@ifeu.net o a l’adreça postal d’Informàtica Feu, S.L.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

En cas que volgués donar-se de baixa de les comunicacions podrà realitzar-ho a través de qualsevol de les mateixes.

 Acceptar Renovar Permisos                                            

 

Si no selecciones renovar Permisos, a partir del dia 25 de maig, no podrem informar-te de novetats, serveis, productes i events com fins ara.

 

El responsable del fitxer és Informàtica Feu SL, amb nif: B61747648 i domicili a Carrer Morató, 6 de Vic (08500). Vostè pot exercir les facultats, previstes a la Llei, d’accés a les dades, de rectificació, cancel.lació i oposició a les mateixes dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Si no desitja rebre aquesta newsletter en el futur

D’acord amb la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades estan incorporades a un fitxer enregistrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el seu tractament per part d’Informàtica Feu SL, té la finalitat de gestionar la informació i els serveis als seus clients i interessats.

 

Informàtica Feu, SL

Carrer Morató, 6
08500 Vic / Barcelona

T 902 00 75 85 / 93 889 50 31
ifeu@ifeu.net
www.ifeu.net

 

 

Comments are closed.