a3ERP | sales mobility Si no ves correctamente este mensaje, clica aquí Pon la fuerza comercial en tu bolsillo Descubre la primera app para la gestión comercial que se conecta a tu a3ERP Visualización de catálogos, imágenes… Planificación de agenda. Generación de pedidos, presupuestos, facturas,… Análisis de datos de acción comercial. Evita duplicar tareas al […]

Read More

SentinelOne està donant forma al futur de la seguretat de punt final amb una plataforma integrada que unifica la detecció, prevenció i posa remei d’amenaces iniciades per els estats-nació, terroristes i el crim organitzat. L’enfoc únic de SentinelOne, es basa en la inspecció profunda de tots els procediments del sistema, combinat amb un aprenentatge automàtic innovador, […]

Read More

Des de fa un parell de setmanes anem veient un increment preocupant d’infeccions per una família de Virus anomenada CryptoLocker. Aquest virus és especialment maliciós, ja que un cop infecta un ordinador (Només afecta a equips amb Windows), comença de forma indiscriminada a encriptar les dades per tant quan l’usuari obre un document encriptat no […]

Read More
Informàtica Feu celebra el seu 20è aniversari

Informàtica Feu celebra el seu 20è aniversari renovant la imatge corporativa i amb un acte de celebració i homenatge al seu fundador, Agustí Feu Aquest any 2014, a Informàtica Feu, SL celebrem el nostre 20è aniversari, i ho hem celebrat aquest mes d’abril, amb tot l’equip de l’empresa. Aprofitant aquesta efemèride, hem retut homenatge al […]

Read More